Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRITERIA HODNOCENÍ ZUŠ STAŇKOV

10. 5. 2015

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZUŠ STAŇKOV

 

1. Uchazeč splňuje věkové podmínky pro přijetí do daného studia

 

Pokud je dítěti k 1. 9. následujícího školního roku:

 

    a) 5 let                    přípravné studium                  Dětská umělecká dílna

 

    b) 6 let                    přípravné studium                  Přípravná hudební výchova

                                                                                   Přípravná dramatická výchova

                                                                                   Přípravná výtvarná tvorba

 

    c) 7 a starší              základní studium                    I. stupeň hudebního oboru

 I. stupeň výtvarného oboru

 I. stupeň literárně-     dramatického oboru

 

2. Sociální připravenost

 

    a) adaptace na nové prostředí

    b) uznání autority

    c) samostatnost, přizpůsobivost

 

 

3. Motivace ke studiu

 

     a) zájem dítěte o umělecké obory

     b) rodinné zázemí pro spolupráci se školou při domácí přípravě

     c) vhodné pomůcky a podmínky v domácím prostředí

 

 

4. Specifické úkoly jednotlivých oborů

 

Dětská umělecká dílna

 

Literárně-dramatický

Vyučující bude:

  1. sledovat přirozenost dětského spontánního pohybu
  2. věnovat pozornost začlenění dětí do společné činnosti, osamocení v novém prostředí bez kontaktu s rodiči
  3. sledovat mluvní kontakt s dospělou osobou i vrstevníky, slovní zásobu

 

Výtvarný

  1. předvede prožitek na papír
  2. uplatňuje barevnou pestrost
  3. radost z tvorby
  4. orientuje se v ploše a prostoru (rozdíly v pojmech nahoře/dole, šířka/výška)

 

Hudební

  1. zazpívá oblíbenou píseň
  2. vytleská říkadlo či slovní spojení
  3. rozliší zvuk: vysoký-nízký; silný-slabý; dlouhý-krátký

 

 

 

 

Kritéria hodnocení žáků 6ti letých a starších

 

a) hudební obor

- zopakuje tleskáním rytmický úryvek

- zazpívá jednoduchou lidovou píseň

- pokusí se zazpívat zahrané tóny na klavír

- rozliší zvuk: vysoký-nízký; silný-slabý; dlouhý-krátký; zvuk dětských doprovodných nástrojů

 

b) výtvarný obor

- předvede prožitek na papír

- pomocí elementárních geometrických prvků kreslí a formuje tvary

- má tvarovou i barevnou fantazii

- intuitivně kreslí různé typy linií

- pozoruje detaily

 

c) literárně-dramatický obor

Vyučující bude/se má/si má:

- v motivovaných činnostech sledovat orientaci v prostoru, přirozený dětský spontánní pohyb, zapojení do společné činnosti, reakce dětí na změnu podnětů

- zaměřit se na vztahy mezi jednotlivci, přijímání rolí ve hře, respektování autority dospělého

- sledovat schopnost dětí soustředit se

- ověřit si znalost jednoduchého textu, vyprávění zážitku, aktivní slovní zásobu

- sledovat, jak dítě přijímá hodnotící kriteria

 

 

 

DOKUMENT ZDE KE STAŽENÍ