Anna Hofmanová a Natálie Zámostná - jedny z autorek vítězné práce