Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárně dramatický obor

Literárně-dramatický obor základního uměleckého vzdělávání /často mylně označován za kroužek/ v sobě zahrnuje všechny oblasti umění.

Jeho nedílnou složkou je dramatická výchova, která kultivuje žáky v činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné.

ldo.png

Základním metodickým prvkem jsou dramatická hra a cvičení, rozvíjející v žácích schopnosti objevovat a obohacovat dětskou tvořivost a fantazii, smysl pro rytmické vnímání a cítění, prohlubuje pohybové dovednosti. Dodává dětem zkušenosti a jistotu v mluvním projevu.

Její nezastupitelné místo je i v oblasti sociální komunikace, partnerské spolupráci, ve vzájemném pochopení a empatii. Jsme oborem kolektivním se vzájemným působením jedince na skupinu a naopak. Žáci si projdou řadou možností zažít zajímavé životní situace tzv. na nečisto, získanými zkušenostmi se stávají samostatnějšími a v rozhodování kreativnějšími.

V neposlední řadě se rovněž seznamují s tvorbou divadelního představení dovedenou k veřejné prezentaci. Dostávají bohatou nabídku k vystupování před publikem našeho regionu.

Je řada možností seznámit se s obsahem a náplní literárně-dramatického oboru, ale ta osobní praktická je nepřenositelná.