Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRITERIA HODNOCENÍ ZUŠ STAŇKOV

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZUŠ STAŇKOV

 

1. Uchazeč splňuje věkové podmínky pro přijetí do daného studia

 

Pokud je dítěti k 1. 9. následujícího školního roku:

 

    a) 5 let                    přípravné studium                  Dětská umělecká dílna

 

    b) 6 let                    přípravné studium                  Přípravná hudební výchova

                                                                                   Přípravná dramatická výchova

                                                                                   Přípravná výtvarná tvorba

 

    c) 7 a starší              základní studium                    I. stupeň hudebního oboru

 I. stupeň výtvarného oboru

 I. stupeň literárně-     dramatického oboru

 

2. Sociální připravenost

 

    a) adaptace na nové prostředí

    b) uznání autority

    c) samostatnost, přizpůsobivost

 

 

3. Motivace ke studiu

 

     a) zájem dítěte o umělecké obory

     b) rodinné zázemí pro spolupráci se školou při domácí přípravě

     c) vhodné pomůcky a podmínky v domácím prostředí

 

 

4. Specifické úkoly jednotlivých oborů

 

Dětská umělecká dílna

 

Literárně-dramatický

Vyučující bude:

  1. sledovat přirozenost dětského spontánního pohybu
  2. věnovat pozornost začlenění dětí do společné činnosti, osamocení v novém prostředí bez kontaktu s rodiči
  3. sledovat mluvní kontakt s dospělou osobou i vrstevníky, slovní zásobu

 

Výtvarný

  1. předvede prožitek na papír
  2. uplatňuje barevnou pestrost
  3. radost z tvorby
  4. orientuje se v ploše a prostoru (rozdíly v pojmech nahoře/dole, šířka/výška)

 

Hudební

  1. zazpívá oblíbenou píseň
  2. vytleská říkadlo či slovní spojení
  3. rozliší zvuk: vysoký-nízký; silný-slabý; dlouhý-krátký

 

 

 

 

Kritéria hodnocení žáků 6ti letých a starších

 

a) hudební obor

- zopakuje tleskáním rytmický úryvek

- zazpívá jednoduchou lidovou píseň

- pokusí se zazpívat zahrané tóny na klavír

- rozliší zvuk: vysoký-nízký; silný-slabý; dlouhý-krátký; zvuk dětských doprovodných nástrojů

 

b) výtvarný obor

- předvede prožitek na papír

- pomocí elementárních geometrických prvků kreslí a formuje tvary

- má tvarovou i barevnou fantazii

- intuitivně kreslí různé typy linií

- pozoruje detaily

 

c) literárně-dramatický obor

Vyučující bude/se má/si má:

- v motivovaných činnostech sledovat orientaci v prostoru, přirozený dětský spontánní pohyb, zapojení do společné činnosti, reakce dětí na změnu podnětů

- zaměřit se na vztahy mezi jednotlivci, přijímání rolí ve hře, respektování autority dospělého

- sledovat schopnost dětí soustředit se

- ověřit si znalost jednoduchého textu, vyprávění zážitku, aktivní slovní zásobu

- sledovat, jak dítě přijímá hodnotící kriteria

 

 

 

DOKUMENT ZDE KE STAŽENÍ